• Ha megtalálta, amit keresett, kérem nyomjon egy Ajánlást és egy Kedvelést!Még biztos nem hallotta!
Csakis itt Pécsen!
Bányászdalok
Két lengyel népdal

 

A BIBLIA MAGYAR RÖVIDÍTÉSEI


Egyes könyvek több címszó alatt is szerepelnek, pl.: Mózes öt könyve, Jeremiás siralmai–Siralmak könyve, illetve előfordulnak névváltozatok is: Ézsaiás–Izaiás, Hóseás–Ózeás stb.

A Biblia idegen nyelvű rövidítései a Linkgyűjtemény kereshetők.Ószövetség

1 Kir   Királyok első könyve
1 Krón   Krónikák első könyve
1 Mak   Makkabeusok első könyve
1 Móz   Mózes első könyve
1 Sám   Sámuel első könyve
2 Kir   Királyok második könyve
2 Krón   Krónikák második könyve
2 Mak   Makkabeusok második könyve
2 Móz   Mózes második könyve
2 Sám   Sámuel második könyve
3 Móz   Mózes harmadik könyve
4 Móz   Mózes negyedik könyve
5 Móz   Mózes ötödik könyve
Abd   Abdiás könyve
Ag   Aggeus könyve
Ám   Ámosz könyve
Baruch   Baruch könyve
Bír   Bírák könyve
Bölcs   Bölcsesség könyve
Dán   Dániel könyve
Én   Énekek éneke
Esz   Eszter könyve
Ez   Ezékiel könyve
Ezd   Ezdrás könyve
Ézs   Ézsaiás könyve
Hab   Habakuk könyve
Hós   Hóseás könyve
Iz   Izaiás könyve
Jer   Jeremiás könyve
Jób   Jób könyve
Joel   Joel könyve
Jón   Jónás könyve
Józs   Józsué könyve
JSir   Jeremiás siralmai
Jud   Judit könyve
Kiv   Kivonulás könyve
Lev   Leviták könyve
Makk   Makkabeusok könyve
Mik   Mikeás könyve
MTörv   Második Törvénykönyv
Náh   Náhum könyve
Neh   Nehémiás könyve
Oz   Ozeás könyve
Péld   Példabeszédek könyve
Préd   Prédikátor-könyv
Rut   Rut könyve
Sir   Sirák fia könyve
Siral   Siralmak könyve
Szám   Számok könyve
Szof   Szofóniás könyve
Ter   Teremtés könyve
Tób   Tóbiás könyve
Zak   Zakariás könyve
Zsolt   Zsoltárok könyve


Újszövetség

1 Jn   János első levele
1 Kor   Korintusiaknak írt első levél
1 Pét   Péter első levele
1 Tesz   Tesszalonikiaknak írt első levél
1 Tim   Timoteushoz írt első levél
2 Jn   János második levele
2 Kor   Korintusiaknak írt második levél
2 Pét   Péter második levele
2 Tesz   Tesszalonikiaknak írt második levél
2 Tim   Timoteushoz írt második levél
3 Jn   János harmadik levele
ApCsel   Apostolok Cselekedetei
Ef   Efezusiakhoz írt levél
Fil   Filippiekhez írt levél
Filem   Filemonhoz írt levél
Gal   Galatákhoz írt levél
Jak   Jakab levele
Jel   Jelenések könyve
Jn   János evangéliuma
Júd   Júdás levele
Kol   Kolosszeiekhez írt levél
Lk   Lukács evangéliuma
Mk   Márk evengéliuma
Mt   Máté evangéliuma
Róm   Rómaiakhoz írt levél
Tit   Titushoz írt levél
Zsid   Zsidókhoz írt levél
   VISSZA A KEZDŐLAPRA TOVÁBB A KERESŐKRE